library picture

Wilton Public LibraryWilton, Iowa

Phone:  563-732-2583                   106 East Fourth Street
Fax: 563-732-2593                         PO Box 447
                                                       Wilton, Iowa   52778

Wilton Public Library Mission Statement

New Website :  http://www.wilton.lib.ia.us